Foto: Peter Eriksson

Tomas Andersson Wij

Nyhet Publicerad Ändrad

Ni känner kanske igen honom från SVT:s Så mycket bättre eller har lyssnat på honom när han har sommarpratat? Tomas Andersson Wij är inte bara en omtyckt låtskrivare och rocksångare utan även journalist med existentiellt djup. Redaktionen var nyfikna på hans tankar om lust i förhållande till kristendomen samt hur konsten kan bidra till lust.

- För mig har det alltid varit viktigt att känna lust vid skapande av musik. Lusten är en slags ground zero i mitt arbete. Jag går hela tiden mot lust, det är det jag hela tiden söker, det är där som skapandet blir bra, säger Tomas när jag får möjlighet att prata med honom. Han tycker det är intressant att ett kristet församlingsmagasin tar upp temat Lust och säger att kyrkan alltför ofta har bekämpat behovet av att känna lust i livet. 

Lust är inspiration 

Tomas säger vidare att han ofta har skrivit sina bästa låtar när han varit i ett tillstånd av lust och glädje men det hindrar inte heller att han samtidigt har haft kontakt med såret och det som är ont. 

- Man måste leva med såret öppet för att kunna vara en bra konstnär och skriva bra musik. Jag blir mer upplyft när jag har vågat närma mig sanningen, även om den är jobbig, säger Tomas. Han anser att han som konstnär bör ha kontakt med sanningen. 

- Jag utgår alltid från mig själv när jag skriver musik. Jag tänker inte så mycket på effekten av den utan tänker att det som är botten i mig är även botten i andra.

Tomas tar den svenska författaren och poeten Gunnar Ekelöf’s ord som exempel och säger att ”om det känns angeläget och starkt för mig själv så finns det chans för att det kan vara det för någon annan också.” Lust och glädje kan vara när man hittat det som känns sant. 

- För mig är lust förknippad med sanning, säger Tomas

Tomas säger att han tror det finns många människor som upplever ett tryck om att leva och tänka på ett speciellt sätt. Konstens uppgift är att inspirera människor att befria sig från förväntningarna.  Den kan hjälpa till att våga gå sin egen väg och att våga lyssna till sig själv. Kanske kan en konstnär, som står friare i samhället, lättare uppmana och uttrycka sanningen så att man kan staka ut sin egen väg och inte leva i andras blickar. 

Lust i kristendomen

Tomas tycker att lusten har demoniserats i den kristna traditionen, att det finns en lidandets romantik i kristendomen. Han berättar att han genom sin egen uppväxt i baptistkyrkan själv har vuxit upp i en miljö där lusten skulle skalas av och man skulle ”gå ut i öknen”. Han säger att han inte längre känner sig dragen till den strama, färglösa och stränga kristendomen och att han har svårare och svårare att acceptera att lusten ska bekämpas. Tomas berättar att ett sådant liv inte passar för honom eftersom det helt enkelt blir ett för tråkigt liv. 

- Jag tycker att man ska bejaka sin njutning och lust, säger Tomas. Den kristna traditionen har varit dålig på att ge språk för lust och glädje fortsätter han.

- Många kristna lever som om de skulle leva på jorden i 1000 år men vi lever kanske här på jorden i 85 år, skrattar Tomas. Han fortsätter 

- Jag tycker därför att det är synd om vi inte ska få uppleva och njuta av livet i sin fulla rätt. 

Tomas anser att det finns en utbredd idé bland kristna att de ska skydda Gud mot sig själva vilket han tycker är absurt med tanke på att vi är en del av Gud och kommer från Gud. Vi projekterar vår egen mänsklighet på Gud. Vi är de som blir besvikna, därför tror vi att Gud blir besviken. Vi är de som blir krängta, därför tror vi att Gud blir krängt men Gud behöver inte skyddas från oss. 

- Om det finns en Gud så tror jag att den guden vill att vi ska uppleva livet fullt ut, avslutar Tomas. 

Text : Hélène Tranell
Bild: v.s. Peter Eriksson
h.s. Thomas Jansson/Wikimedia commons