Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Rätt kön i fel kropp

Nyhet Publicerad

Fru Hansson är Söderhamns egen powerlady som med ett djupt intresse för teologi och ett genuint samhällsengagemang vill utveckla och förbättra samhället till en plats där olikheter blir en styrka i arbetet för allas lika värde.

Maria Hansson är idag lokalpolitikern och HBT+aktivisten som bland annat drivit igenom frågan om könsneutrala omklädningsrum och HBTQ-utbildning för offentliganställd personal och politiker i sin hemkommun Söderhamn. Men så har det inte alltid varit; låt oss backa bandet lite och börja från början. En gång i tiden hette hon Allan Nielsen, hatade homosexuella och spred bland annat sina extrema predikningar i forum på nätet. Jag ringer till Maria som precis kommit från ett möte med kommunens barn- och utbildningsnämnd där hon sitter som ersättare sedan några år tillbaka.


Alltid vetat
-   Jag har alltid vetat att jag är kvinna.» Säger Maria och berättar om en tillsynes vanlig uppväxt som yngsta brodern i en syskonskara om tre bröder. Mamman var sömmerska och hennes pappa arbetade på flottbasen i Köpenhamn där familjen bodde. Men i sin ensamhet bar hon på en väl bevarad hemlighet och hon var inte redo att berätta om sin trans-identitet för någon.«Jag brukade gå in i mammas garderob efter skolan.» berättar Maria och att hon skyndade sig hem från skolan för att prova sin mammas kläder innan resten av familjen kom hem. Hon blev lugn och den ångest som hon kände lättade när hon hade på sig BH, nylonstrumpor och klänningar.

Maria säger att hon redan som barn kände sig annorlunda och hon hade mycket funderingar om identitet och varför hon inte fötts som flicka; funderingar som vuxenvärlden inte fångade upp. Och på förskolan räckte pedagogerna ledande över bilar till henne när hon hellre ville leka med dockor.

Transperson
Att vara transperson handlar om att en persons inre upplevelse av hens kön inte stämmer överens med kroppen eller med det juridiska könet och kallas även för könsinkongruens. Att leva med transidentitet behöver inte vara någonting statiskt utan kan röra sig över ett spektrum där uttrycket kan bli att personen på olika sätt upplevs bryta mot samhällets kollektiva uppfattning om kön och könsuttryck.

För att faställa att en person är i ett permanent tillstånd av könsinkongruens och att kirurgiska och/eller medicinska insatser kan vara en del av vårdplanen så kan transvården bistå med en könsutredning. Förutom transexualism kan en könsutredning även diagnostisera två andra diagnoser, men då av mer ickebinär karaktär. Ett vanligt missförstånd är att transsexualism syftar till en persons sexuella läggning men så är inte fallet. Könsidentitet och sexuell läggning är helt olika saker och precis som alla andra människor kan transpersoner vara hetero-, homo-, bi-sexuella eller helt enkelt inte definiera sin sexuella läggning.

Ångest
Maria säger att hon började odla ett självhat och en låg självkänsla och berättar om ett bitvis turbulent och stökigt liv som ung vuxen där hon skolkade mycket från skolan och experimenterade med narkotika. Flera utredningar och rapporter visar att 40-50% av alla transpersoner någon gång försökt ta sitt liv under tonåren.

Efter avlagt gesällbrev som bokbindare flyttade Maria till Avesta och engagerade sig i Frälsnings-armén. Hon träffade en kvinna, gifte sig och paret tre barn. Efter bibelstudier blev hon resande predikant och fördömde homo- och bisexuella i sina hatpredikningar om helvetet, traditionella könsroller och familjekonstellationer. I samband med Elisabet Ohlson Wallins fotoutställning Ecce Homo 1998 polisanmälde hon utställningen för hets mot folkgrupp. Polisen beslöt att inte inleda förundersökning, vilket Maria idag tycker var helt rätt beslut.

För att dämpa den ångest som hon kände arbetade Maria alldeles för mycket och försummade familjen allt mer vilket ledde till allvarliga hälsoproblem. Hon startade sidan Evangelisten där hon flyttade fram sina positioner som hatpredikant ytterligare med yttringar som i dag skulle avfärdas som extremism och galenskap. Då hände något som kom att bli början på Marias räddning; intellektuella inom det teologiska fältet började protestera mot det som hon skrev. Hennes argumentation sattes ur spel och Maria lättade upp tonen. Äktenskapet med barnens mor höll inte prövningen och Maria skilde sig.

Räddningen
Efter några år och ytterligare en skilsmässa i bagaget träffade Maria en ny kvinna, Gunilla. Paret gifte sig men 2006 kom Gunilla på Maria med att ha nylonstrumpor under jeansen och då bestämde sig Maria för att komma ut som kvinna för familjen och 2007 kom hon ut offentligt och inledde sin könsutredning.

Trots att könsneutrala äktenskap blivit lagliga i Sverige fick man inte ändra juridiskt kön eller genomgå könsbekräftande vård eller kirurgi om man var gift. Därför fick Maria skilja sig från Gunilla. Efter att könstillhörighets-lagen ändrats så att även gifta fick ändra juridiskt kön och genomgå könsbekräftande vård gick det ytligare några år och den 22 juli 2017 gifte Gunilla och Maria om sig.

Idag är Maria 67 år och lever lycklig med Gunilla som tillslut kom att bli hennes fru och livspartner. Hon sitter i Kristdemokraterna Söderhamns partiavdelnings styrelse och är även engagerad i partiets HBT+ förbund. 2012 förevigades hon på bild som ormen i paradiset i hennes tidigare kombattant Elisabet Ohlsson Wallins fotokonstverk Altartavlan Paradiset.

Mitt samtal med Maria lider mot sitt slut och jag tänker på alla de personliga tragedier vi kan undgå genom att alltid kritiskt reflektera över våra egna värderingar och förhållningssätt. Men jag förundras även över all godhet och mod som finns i välden, över nåden och försoningens kraft och att kärleken övervinner allt. 

Text: Robert  Mellberg Solvang