Majklubben – 60 år av engagemang

Nyhet Publicerad

Majklubben betyder mycket för församlingen. Där samlas kvinnor sedan 60 år tillbaka och utvecklar vänskap samtidigt som de bidrar till goda ändamål genom sitt engagemang i julbasaren. Detta ska vi fira!

För att uppmärksamma jubileet publicerar vi här under en text som publicerades i Margaretabladet år 2015 och är skriven av Solveig Kommandantvold. Det är inte bara historia – Majklubben är vital 2022. 
Varma gratulationer till jubileet!

På den tiden när Sverige och Norge var förenade med varandra i den union, som upplöstes år 1905, levde man som svensk eller norsk i landet Norge-Sverige, gränsen betydde inte särskilt mycket. Annorlunda blev det efter 1905, plötsligt befann sig svenskarna på denna sidan gränsen i främmande land. Man kände sig helt enkelt utstött, hemlös! Detta måste göras något med! Efter många års kamp och arbete, bl.a. insamlingar av pengar, hade man 1925 klarat att bygga en egen svensk kyrka, Margaretakyrkan, som alltså i år firar 100-årsjubileum. Där fick man ett slags hem med egna lokaler, där man kunde samlas och umgås med varandra. Föreningar bildades under årens lopp, några levde länge, andra blev mer kortlivade. Två av de mest seglivade bildades av kvinnorna i församlingen. Den ena är Margaretaföreningen och den andra Majklubben båda är aktiva än idag. I år firar Majklubben hela 60 år. 

Majklubben 
Året var 1962. Svenska damer i förskingringen hade mötts och lärt känna varandra länge, men saknat en plats att mötas på. Dora Törneskog, dåvarande prästfrun, tog initiativet till en samling i prästgården. Kate Johannessen som var den drivande kraften, majorskan kallad, blev första ordförande. Syftet med föreningen var att träffa andra svenskor och ha det trevligt tillsammans men också att arbeta med julbasaren och vidareföra svenska traditioner. Månaden var maj, därför  blev namnet Majklubben och major. Basaren var och är viktig. Här satte man in sina krafter. Det stickades, syddes, broderades, bakades, lagades typiskt svenska rätter som Janssons frestelse, varor som sedan såldes. Under själva basardagarna iförde man sig sina nationaldräkter, bunader, och ställde upp – första tiden alla veckans sex vardagar, numera avkortat till två – och serverade, sålde varor och lotter. Under årens lopp har många norska kronor rullat in till kyrkans drift genom dessa kvinnors frivilliga arbete!.

Numera är kyrkan inte så beroende av dessa medel, men den svenska julbasaren har blivit ett populärt inslag i oslobornas förjulsinköp, kön ringlar sig långt utanför ingången strax före öppningen. 

Resten av året då? Jo man möts varje första måndag de flesta månaderna till en måltid och ett program. Det kan var besök av någon utifrån – som den gången vi hade den stor glädjen att gästas av självaste Per Aabel – vi har provat vin, lärt oss arrangera blomster, eller hört någon berätta om egna upplevelser.    

Majklubben har plats till flera medlemmar, alla är välkomna. Håll utkik på hemsidan, nyheysbrev eller kontakta kyrkans kontor för mer information.

Ordförande i Majklubben är Karin Ibenholt 
karin.ibenholt@vikenfiber.no


Skribent: Solveig Kommandantvold
Utdrag ut Margaretabladet  Nr 3, 2015