Foto: Anna Runesson

Katekumenat – samtal om tro och liv

Nyhet Publicerad Ändrad

Katekumenat vänder sig till vuxna som är nyfikna på eller söker en tro och som vill utforska vilka andliga upptäckter som kan göras inom kyrkan.

Genom att mötas i en fast grupp under ett års tid, fira gudstjänst tillsammans och dela med varandra vill församlingen erbjuda tillfälle till fördjupning i tron. Modellen som utarbetats i Svenska kyrkan i Sverige kallas Katekumenat – vuxen väg till tro.

Katekumenat - vuxen väg till tro
Katekumenat vänder sig till vuxna som är nyfikna på eller söker en tro och som vill utforska vilka andliga upptäckter som kan göras inom kyrkan. Om du söker ett sammanhang där du kan samtala och reflektera över livsfrågor då kanske katekumenatet är någonting för dig.

Hur går det till?
Vi utbyter erfarenheter med all respekt för varandras frågor.

En mindre grupp, 4-8 personer träffas regelbundet, ungefär varannan vecka på onsdagkvällar under ett läsår. I gruppen delar deltagarna sina livsberättelser och ställer frågor om tron och Gud. Ingen fråga är för liten eller för stor. Gruppen får vägledning, handledning och undervisning utifrån de frågeställningar och erfarenheter som lyfts fram i samtalen.

De första gångerna ägnar vi åt att lyssna på varandras livsberättelser. De är viktiga för att vi ska bli en trygg grupp där vi förstår varandra. Gruppen har tystnadsplikt och för inte något vidare. När vi berättat och lyssnat är vi också beredda att dela med oss av våra frågor om och till Gud.

Man måste inte tro när man kommer, men en nyfikenhet och en vilja att dela sina tankar och frågor med andra är en bra utgångspunkt. Katekumenerna deltar också i församlingens gudstjänstliv regelbundet.

Utgångspunkter
Katekumenen står i centrum och är en gåva från Gud till församlingen. Den människa som längtar efter att finna en tro har en gudserfarenhet genom sin längtan. Den personen är viktig inte bara för att han/hon efterfrågar undervisning utan även för att han/hon kan lära församlingen något om Gud genom att vilja berätta om sitt liv och sina erfarenheter.

Katekumenatets kunskapssyn är grundad på övertygelsen att alla människor är skapade till Guds avbild och att Kristus delar alla människors liv. Genom att utgå från den enskilda människans frågor och erfarenheter och låta dessa möta Bibelns berättelser och kyrkans liv och tradition kan människor spegla sig i den kristna troserfarenheten och känna igen hur Gud verkar i det egna livet.

 

Vill du veta mer? 

Då är du välkommen att kontakta Kristina, diakon 45915323 eller Ami, pedagog 92035533.

Anmälan? 
Anmäl ditt intresse till kristina.s.furberg@svenskakyrkan.se eller ami.hall@svenskakyrkan.se.

Du kommer att få ett enskilt samtal med en av ledarna innan gruppen startar och erbjudas plats i mån av möjligt. Antalet platser är begränsat.