HURRA- Tack vare dig!

Nyhet Publicerad

Sedan april 2014 har Svenska kyrkan i Norge samlat in pengar till arbetet i Mhonjera. Sammanlagt har församlingen lyckats samla in nästan 100.000 kronor. Hurra! I början av augusti 2018 åkte Nina, kyrkans kantor med kyrkorådets ordförande Mikael ner på en privat resa för att se och uppleva Mhonjera. Här nedan kan du ta del av Ninas resa.

Det var en mycket glad församling – både barn och vuxna som mötte oss med dans och sång. Under en av de första nätterna fick vi förmånen att sova över i ett par hyddor i en av bosättningarna. Dagen efter besökte vi förskolan och fick stifta lite mer bekantskap med dem. 

Jag besökte Mhonjera första gången 2011 och då hade de en kyrka som var en inhägnad under ett träd. Sedan har församlingen växt och 2015 påbörjades byggandet av en förskola. De har fått ekonomisk hjälp från olika håll till taket och delar av väggarna. 

Kollekter från Svenska kyrkan i Norge har gjort det möjligt för dem att bygga väggar ungefär halvvägs upp. Det var med stor glädje vi nu på vår resa kunde notera att tack vare pengarna de fick från julbasaren i Margaretakyrkan 2017 så har de kunnat bygga väggarna hela vägen upp till taket, lagt in cementgolv samt köpt dörrar och fönster. Fönster och dörrar är ännu inte inmonterade men ligger färdiga i ett förråd i förskolan i grannbyn Chitego. 

Huset är ”första plåttaket” i byn. Tidigare syntes inte byn på håll då bosättningen bestod av lerhyddor. Nu syns den tydligt i området.  Lokalen används idag som förskola på dagtid och på söndagarna till gudstjänst.  

Även om förskolan fungerar bra idag så finns det mycket kvar att göra. De behöver bord och stolar, putsa väggar, material m.m. Just nu är det alltså mest ett tomt skal med en svart tavla på väggen. Barnen sitter på tegelstenar eller på golvet. 

Församlingen klarar av att avlöna de två förskollärarna men kommer behöva hjälp för att färdigställa lokalerna om det skall bli klart inom en överskådlig framtid! 

Mhonjera ligger utanför Dodoma. I församlingen bor mestadels massajer men också wagogofolk. De är en underförsamling till Chitego församling. Missionären Ulf Ekängen är kyrkans kontaktperson i Dodoma, det är via honom pengarna går och han hjälper församlingen i Mhonjera att prioritera bland sina framtidsplaner. 

Vill du veta mer om Mhonjera?
Under basaren 2019 kommer Ulf Ekängen, som varit missionär i Dodoma, Tanzania sedan 1987, gästa Margaretakyrkan. 

 

 

I huvudet på en missionär

Ulf Ekängen är missionär i Dodoma, Tanzania sedan 1987. Vi bad Ulf skriva något om jämställdhet, och så här skrev han: