Hjälte?

Nyhet Publicerad

Bäst när det gäller, eller fegar du ur? Drömmer du om att vara en hjälte som räddar andra, eller väntar du på att bli räddad själv? Måste du rädda liv för att vara en hjälte?

På film är hjälten ofta en person som räddar liv och då helst med sitt eget liv som insats. Hjälten byggs succesivt upp genom motstånd som han eller hon måste övervinna. Desto större hinder som övervinns, ju större blir hjälten till slut. För alla oss andra, som inte är på film, är det vanligare att livet utgörs av mer vardagliga hinder. Också om vi har upplevt ett livstrauma, så är det i de små valen i vardagen, som vi får testat och byggt upp vår styrka om och om igen. Vi har alla vår egen väg med hinder som vi övar på att mästra, även om det inte alltid handlar om några dramatiska sekunder mellan liv och död. Att vara stark i det lilla och över längre tid, kan det också kvalificera en till att vara en hjälte? 

Vi har alla hjälpare runt oss. Ibland är det bara några få ord eller en enkel handling som skall till för att ändra allt från mörker till ljus. I mitt eget liv har jag flera personer runt mig som har gjort en insats jag aldrig glömmer. De svarade i telefon när jag var som mest förtvivlad. De kom med tröst och sin visdom och de hjälpte mig tillbaka till hoppet. De är mina hjältar i mitt liv. Att jag ser på dem just så, det vet de nog inte om.

Hur är det då för de som verkligen har räddat någons liv? Går de runt och känner sig som hjältar? Jag frågar min vän Rasmus, dykaren på 65 år som har varit med och räddat flera människoliv. Känner du dig som en hjälte Rasmus, frågar jag? Nej du, det är inget jag tänker på. Jag var väl bara på rätt plats på rätt tid för att kunna bidra. Dessutom var det också några gånger som det inte gick så bra, så det går väl på ett ut. Rasmus minimerar betydelsen av sin egen insats. Själv ser han sig inte som en hjälte, men jag är säker på att de som blev räddade med tacksamhet minns den fantastiska hjälten som räddade deras liv. 

Jag tror att i vissa ögonblick får vi alla lov att vara hjältar i någon annans liv och då blir vi samtidigt hjältar i vårt eget. Kanske är du redan en hjälte i någon annans liv utan att du vet om det? 

Kan det också vara så att hjälten du väntar på ska rädda dig är du? Den bästa versionen av dig? Och om det nu är så, när ska du då välja att vara den personen som du egentligen kan och vill vara? Det är de små ögonblicken som är själva livet. Och det är i de små ögonblicken vi kan välja att vara bäst när det gäller. Då är vi hjältar i andras och i vårt eget liv. Det är nu det gäller.

Text: Kristina B. Holmblad
Foto: Hichem Dahmani