Grundstensjubileum

Nyhet Publicerad Ändrad

Församlingen skall fira ofta och mycket mellan två 100 års jubileum. Den 28e maj 1922 lades grundstenen ned och bygget påbörjades. 4e advent 1925 stod kyrkan färdig och invigdes.

Den 28 maj 1922 lades grundstenen till Margareta-kyrkan. Det blev stora festligheter – ärkebiskop, ministrar och kungligheter samlades kring gropen. 1925 stod kyrkan färdig. Självklart skall vi fira stort vid 100-årsjubileet den 27 till 29 maj i år. Det blir festligheter hela helgen, inte minst för barnen. ”Cirkus”, gudstjänster, musik, föredrag och annat festligt skall stå på programmet. Helgen blir också en ”kick-off” för våra jubileumsår 2022 till 2025. Under dessa tre och ett halvt år skall vi jubilera och jubla. 

Grundstenar är viktigt. I de flesta byggen är det grunden och fundamentet som avgör hur stabilt och hållbart bygget blir – det är på grundstenen resten av bygget vilar. Det vi firar är att den grundsten som svenskar i Kristiania lade ned för 100 år sedan fortfarande bär ”bygget” i hela Norge. Svenska kyrkan i Norge står stadigt och har fortfarande den vackra Margaretakyrkan som centrum.

Inte kunde svenskarna i Kristiania veta vilken viktig betydelse kyrkan skulle få under krigsåren, och inte kunde de veta att tiotusentals svenska ungdomar skulle fylla staden under 1990-talet och decenniet därefter. De visste lika lite om framtiden som vi vet, men de byggde en miljö som skulle ha en meningsfull funktion och vara välkomnande oavsett situation eller tid.


Det viktiga i en församling är inte byggnaden – det är människorna. Även om jubileet rör byggnaden vill vi försöka rikta blicken mot det viktigaste, nämligen människorna, gemenskapen, tron, traditionerna och allt annat som utgör Svenska kyrkan i Norge. Församlingen är ett ständigt pågående bygge – nya människor fogas in i gemenskapen och bidrar till att stärka den. Jubileet och de närmaste åren skall användas till att fundera kring hur det kan ”byggas” vidare. Församlingen i Norge skall byggas vidare så att den står i minst 100 år till. 

Det finns flera grundstenar i ett församlingsbygge. En grundsten är ett levande böne- och gudstjänst-liv. I Margaretakyrkan är det gudstjänster nästan varje dag. Här firas dop och vigslar, och här samlas människor för att ta avsked vid begravningar och minnesstunder. Vid gudstjänsterna bes det för alla svenskar i Norge och alla som upplever sig tillhöriga till församlingen. Medmänsklig omsorg är en annan grundsten. Det måste finns människor som man kan möta för samtal om det som är svårt. En tredje grundsten är kommunikation. Församlingen är hela Norge och medlemmar finns överallt. Olika former av kommunikation med varandra på nätet, i sociala medier och genom medlemsmagasinet som du läser just nu bidrar till att vi upplever en tillhörighet med varandra. Ja, det finns många fler grundstenar, och sådant kan man fundera över vid ett jubileum.

Håll öronen öppna!

Musik har varit en viktig del av församlingslivet ända från början – en betydelsefull grundsten. Det firar vi genom att under åren fram till 2025 beställa musikverk för alla kyrkans körer och instrument. Musikal för barnkörerna, nya luciasånger, körverk och annat skall bidra till att bygga vidare på det redan omfattande musiklivet. Har ni inte tidigare haft möjligheten att lyssna till de välklingande orglarna och körerna så är det dags nu. 

Nu skall det firas, i tre och ett halvt år till och med. Det blir inte ett nostalgiskt tillbakablickande som jubileum lätt kan bli. Nej, det blir förhoppningsvis firande som bygger församlingen för framtiden. Välkommen att vara med och fira.

Skribent: Per Anders Sandgren
Foto:  Digitaltmuseum.no 
Wilse, Anders Beer, Oslo Museum