Ge en gåva till kyrkan

Publicerad

Utnyttja möjligheten att få avdrag på skattepliktig intäkt för pengagåvor givna till tros- och livssynssamfund!

Du får SKATTEAVDRAG för gåvor du ger till församlingen om du uppger namn, adress och personnummer (11 siffror) i samband med att du ger gåvan. Skattelagen år sådan att gåvobeloppet kan uppföras som avdrag i din intäkt innan skatten beräknas. Minsta belopp som resulterar i avdrag är gåvor på 500 kronor. Maximalt avdrag för gåvor är tillsammans 40 000 kronor för intäktsåret. I praktiken innebär alltså detta att ger du en gåva på till exempel 1000 kronor får du 230 kronor tillbaka på skattsedeln om skattesatsen är 23 procent! Det här är en unik och väldigt bra deal!

Regeln med skatteavdrag för gåvor förutsätter att upplysningar om givare och gåvobelopp rapporteras till skattemyndigheterna. Det betyder att gåvomottagaren måste registrera upplysningarna och rapportera dem vidare till skattemyndigheterna för att den som ger gåvan ska få skatteavdrag. Rapporteringen sker elektroniskt och upplysningarna används bara av skattemyndigheterna för att beräkna skatt.

Uppge Svenska Kyrkan i Norge som gåvomottagare.
Inte alla som ger en gåva till kyrkan i Norge vill ha skatteavdrag. Man väljer därför själv om gåvan ska rapporteras till skattemyndigheterna. I praktiken innebär det att om man uppger födelsenummer när man ger sin gåva kommer gåvan att rapporteras vidare. Om man däremot inte uppger födelsenummer kommer gåvan heller inte rapporteras till skattemyndigheterna.

Kontonummer för gåva till Svenska kyrkan:
9046 05 05711  (Handelsbanken)
VIPPS nr. 10527

Vår uppmaning är: Har du tillfälle och möjlighet så utnyttja den här chansen att få skatteavdrag för gåvan du ger till kyrkan och din församling!