Ett steg för framtiden

Nyhet Publicerad

Efter många år inom handel ville Kaisa Gustavsson göra något som hade större mening. Redaktionen ringde för att höra mer om hennes historia.

I drygt sju år har hon nu varit butikschef för Eriks-hjälpen Second hand i Skövde och hon ser att intresset ökar, både att folk vill undvika att slänga saker och vetskapen om att de kan komma till användning hos någon annan. Men hon ser också utmaningar inför framtiden.  

- Varför tror du folk väljer att handla second hand? Ekonomi, miljö/hållbarhet, att pengarna går till något bra och/eller något annat? 

Jag tror att det är alla de här faktorerna som gör att man väljer att handla second hand. Men jag tror också att unga människor gör det av ren miljöaspekt.

- Kan man säga att det är en viss typ av människor som handlar second hand?

Vi har många olika varianter av kunder, det finns de som handlar för att sälja vidare och kanske tjäna en slant och vi har många miljömedvetna unga kunder hos oss. Åldersspannet är stort men jag skulle säga att det fortfarande är mer kvinnor än män som handlar second hand.

- Är det olika typer av människor som lämnar in saker och som köper? Kan man beskriva den typiska inlämnaren och köparen? 

Svårt att säga att det skulle finnas en typisk inlämnare. Förr var det vanligt med dödsbon men så ser det inte ut i dag, man lämnar det som man inte använder längre.

- Motsvarar efterfrågan på second hand det ni får in? 

Ja, jag skulle säga att det i stora drag är det vi får in som också efterfrågas. Kläder är det stor efterfrågan på idag, det har ju varit mycket om det i media och det är också det som ökar mest i försäljning.


- Vad tror du om framtiden för second hand och butiker likt Erikshjälpen?

Jag tror att vi går mot en ljus framtid. Efterfrågan kommer att öka, men det finns ju en risk att inte inlämningen ökar i samma takt eftersom du också samtidigt blir mer miljömedveten och kanske inte köper så mycket nytt utan använder det du har och kanske till och med är beredd att laga och lappa igen.

- Ni har en del frivilliga som jobbar hos er. Vad tror du det är som gör att de söker sig till er och vill vara frivilliga? 

Jag tror att man söker sig till oss pga. att man vill ha en meningsfull fritid. Sen har vi ett samarbete med tre frikyrkor som förser oss med volontärer och därigenom får använda överskottet till bistånds-arbete.

- Upplever du någon skillnad mellan att jobba inom second hand jämfört med annan handel?

Jag upplever en stor skillnad från vanliga handeln, det känns mer meningsfullt att arbeta med second hand. Man är med och bidrar till miljöarbetet, vi lämnar över medel så att barn i Sverige och i andra delar av världen får en bättre och ljusare framtid och sen har vi också ett socialt mål där vi ger människor som står långt från arbetsmarknaden en möjlighet till arbete och där igenom försörja sig själva. Det ger verkligen mening till mitt arbete.

- Har du upplevt någon förändring i intresset för second hand under dina sju år på Eriks-hjälpen?  

Jag märker att intresset ökar, både att man verkligen inte vill slänga varor utan man vill att det kommer till användning hos någon annan. Försäljningen har stadigt ökat under de här åren.

- Upplever du att folk har fördomar om second hand som inte stämmer? Vilka i så fall? 

Jag vet inte om man ska kalla det fördomar men många människor vet inte skillnaden på loppis och second hand. Vi är ju inte lika billiga som loppis men däremot lägger vi ner mycket mer tid på att göra varan säljbar och att exponera varan på ett trevligt sätt och givetvis kräver det en arbetsinsats. 

- Har du något roligt minne med någon udda vara som någon lämnat in och som ni sålt? 

Vi har sålt så många roliga varor som våra generösa gåvogivare förser oss med så att det är svårt att urskilja något.

- Vilket är ditt bästa second hand köp? 

Mitt bästa Second hand köp är en gul kurvig vas av PO Ström från Alsterfors glasbruk.

Skribent: Veronica Pålsson