Batseba - en kvinnlig förebild

Nyhet Publicerad

Charlotte Frycklund har skrivit två uppmärksammade böcker om kvinnor i bibeln. Det är viktiga böcker eftersom de lyfter fram kvinnliga förebilder

Förebild. Det kan betyda, om vi tänker på människor, någon som man känner igen sig i – en bild att spegla sig emot. Det var på det sättet Charlotte Frycklunds författarskap började. Hon hade just förlorat ett barn och kände ett behov av att vara med någon som varit med om något liknande. Det fanns ingen i familje- eller vänkretsen, vad hon visste, som förlorat ett barn. Det var ensamt och hon längtade efter att uppleva samhörighet i sorgen. I sökandet efter förebilder såg hon det klassiska motivet Pieta’, det vill säga bilden när Maria håller den döde Jesus i sina armar. Hos Maria fanns erfarenheten av att förlora ett barn, men om just den erfarenheten berättar evangelierna lite. Hon slogs av insikten att så är det med många kvinnliga getsalter i bibeln. De bär på mängder av viktiga erfarenheter som kan göra dem till förebilder för oss men dessa skyms ofta av andra berättelser. Ja, kvinnor finns ofta i bibeln, men mest i bakgrunden. Charlotte exemplifierar med Pilatus hustru. Pilatus var guvernör i den romerska provinsen Judea när Jesus fängslades och ställdes inför rätta. Precis inför domen av Jesus hade Pilatus hustru en dröm om den där uppmärksammade profeten. Drömmen var obehaglig och fick henne att skyndsamt sända en varning till sin man att han inte skulle ha något med den där mannen att göra. Pilatus lyssnade inte på sin hustru och ”the rest is history”. Pilatus är därför den som världen över, varje söndag, nämns i trosbekännelsen; ”…pinad under Pontius Pilatus…”. Hustrun är namnlös och nästan bortglömd.

Själva nedtecknandet av kvinnors berättelser i bibeln började som en utmaning. Fastetiden skulle börja och flera av vännerna berättade att de skulle ”FB-fasta”, det vill säga ta en paus från sociala medier under fastan. Charlotte tänkte då att hon i stället skulle publicera en berättelse om dagen om kvinnor i bibeln. Hon började med Eva och föreställde sig hur det vara att stå där med ”äpplet”. Hur var det egentligen? ”Skulle jag själv kunnat motstå frestelsen att få kunskap?”, funderar Charlotte. Idén var att plocka ur kvinnorna i den större ”frälsningshistoria” som de satts in i och ta fram deras egna erfarenhet och berättelse. Det finns ju fler än 40 kvinnor i bibeln, så när fastan var över så fortsatte hon att skriva och det slutade med boken om 101 bibliska kvinnogestalter, 101 möjliga kvinnliga förebilder i bibeln.

Jag bad Charlotte välja en av de 101 kvinnorna. När Charlotte valde Batseba blev jag förvånad. Min förvåningen berodde lika mycket på okunskap som på fördomar. Charlotte börjar berätta och jag inser att den litterärt populära bilden av Batseba som förförerska inte har biblisk förankring. Den bilden är en sexualisering som döljer en viktig berättelse om en stark kvinna. Först maktlös och ett offer för en mäktig mans begär, men sedan en självständig och handlingskraftig person som får mandat och tar plats. Så hade hon inte tänkt sig livet, men kung Davids förbrytelse mot henne ställde henne i en situation som hon fick göra det bästa av för att överleva – och det blev bra.

Skribent: Per Anders Sandgren
Foto: Josefin Casteryd

 

Vem var Batseba?
Andra samuelsboken 11:2-12:24  

En dag ska jag stanna till på ett hustak i Jerusalem och avstå från att bada. Något ska jag väl lära mig av historien.

Så ofta har du utmålats som en fresterska, Batseba. Ändå står det inget om det i texten, att du skulle ha frestat någon med avsikt. Du badar bara, troligen ett reningsbad efter mens. Texten är tyst om vad du ville. Överväldigande tydlig om vad David ville. 

När din graviditet blir känd försöker David först få din man att ligga med dig så att barnet ska anses vara hans. När det inte fungerar skickar David ut din man i strid, i främsta ledet, för att han ska dö. Och så är det problemet ur världen. För David alltså. Vad känner du, Batseba, inför den här kungen, som kan knäppa med fingrarna och styra över liv och död? Han tar beslut, impulsiva och ogenomtänkta beslut, som ändrar allt. Vad känner du? Och vad tänker du om kungens Gud, som straffar David genom att ta livet av din son? En oskyldig, nyfödd son?

Ingen skriver ner vad du tänkte och kände. Vi har en text av David, en psaltarpsalm full av ånger, en psalmtext som vi än i denna dag använder i syndabekännelsen. David skriver den efter att han tagit livet av din man. Han pratar om sin skuld och sin ånger. David kan uttrycka sig så vackert att vi fortfarande rörs av orden. Men dina ord skriver ingen ner. I stället står det att David ska trösta dig (kanske mest sig själv) med att gå in till dig igen. Var det en tröst? En man har han tagit ifrån dig, och ett barn, den här David som såg dig på ett tak och ändrade hela ditt liv. 

Men det kommer en tröst. Du får en son till, Batseba. Salomo, den visaste av alla, blir din andra son med David. Och nu får vi höra dina ord, Batseba, många år senare, när du vill att David, gammal och halvt senil, ska utse sin efterträdare till kung. Du vill att han ska välja Salomo, inte Adonia. Adonia är en av Davids söner, men inte din son. Därför är det viktigt att du ser till att det blir Salomo som blir utsedd. Oj, vad du kan tala, Batseba, som du kan lägga orden. Det är få ord, men effektiva – de ändrar allt – på samma sätt som David en gång i tiden ändrade allt för dig. 

En viktig skillnad dock: David förändrade hela ditt liv för att han kände för det just då. Du förändrar Davids sista beslut för din sons skull. För någon annans skull. Du satsar allt på de ord du säger. Du har till och med ordnat så att du får uppbackning från annat håll. Ord, ord, ord. Det fungerar. David ändrar sin plan, kung Salomo får efterträda honom. 

Och så slutar din berättelse, lika underbart som alla kvinnors berättelser borde sluta – med upprättelse. Din son blir kung. Du får en titel: kungamoder. En plats i samhället. Och till sist får jag höra din röst.  

Gud, det är så många röster vi inte hör, så många vars berättelser inte skrivits. 
Tack för att du ser oss, var och en, 
även när ingen annan gör det. 

Amen. 

 

Författare: Charlotte Frycklund
Bibelns kvinnor : 
101 möten med kända och okända systrar
Förlag: Argument förslag
ISBN/EAN: 9789173155854