Ansvarig teologi

Nyhet Publicerad

För att kunna leva måste vi göra val. Inte alla val är lika lätta och ibland är vi tvingade att göra val som vi egentligen inte skulle vilja göra om vi var helt fria. I andra tillfällen, särskilt när det gäller val som handlar om etik och moral och om livsfrågor och identitet, strävar vi efter att vara så trogna som möjligt de värdegrunder vi vill leva efter. Ideal blir viktiga, förebilder konstruktiva och berättelser om människor vi beundrar kan få en kompass-funktion.

Med teologi förhåller det sig på liknande sätt och här bli bibeltexternas roll central. Det finns ingen teologi som ordagrant kan sammanfatta och spegla samtliga texter i hela Bibeln. Det är enkelt att bevisa att så är fallet. Detta faktum i sig själv tvingar hos oss fram ett val när det gäller vad som bör betonas teologiskt. För teologi innebär att tolka livet, universum och alltet; teologi kan liknas vid en karta som är menad att föra oss på rätta vägar i Guds terräng, både i handling och i tanke. Också här är vi tvingade att välja och som i varje valsituation går det inte att undkomma ansvar. Ansvar är alltid sammanvävt med val – både i livet och i teologin. 

Så vad är bibeltexternas plats i teologin om teologin relaterar till livet som livet relaterar till ansvar? Om teologi skall fungera som en karta i Guds terräng så måste den ta i anspråk Guds röst. Inte bara som den framkommer i bibel-texterna utan också som den hörs idag genom människor som Gud tar i bruk. Bibelns egna texter talar på samma sätt om att Guds verklighet speglas både i text och samtid. Blundar vi för Guds röst i nuet stänger vi ute varje möjlighet att förstå Guds röst och därmed också att rita en karta med tydliga kompassriktningar. 

En ansvarig teologi kan ses som en teologi som öppnar bibeltexter och ’samtidstexter’ i ett samspel som låter oss förstå vem Gud är och vad Gud vill med våra liv. Till vår hjälp i detta arbete har Gud sänt Anden och genom Anden öppnas våra ögon när vi tolkar Gud idag.

Så vad kan vara ett exempel på en ansvarig teologi idag? CNN har just rapporterat om en stor undersökning om hur antisemitismen sprider sig lavinartat i Europa. En ansvarig teologi i detta sammanhang är en teologi som visar på Guds eviga förbund med, och kärlek till, det judiska folket och som aktivt avslöjar all antisemitism som ondska; varken mer eller mindre. En sådan teologi speglar både bibel-texterna och vår egen tid och ger oss en kompassriktning både nu och i framtiden. 

Text: Anders Runesson
Professor i Nya testamentet vid Universitetet i Oslo