Foto: Sven-Åke Svensson

Orgel i barockstil

Oslos första orgel i Silbermann-stil är färdigbyggd i Margaretakyrkan.

Ett nytt ståtligt orgelverk, en barockorgel, är nu byggd i Svenska Margaretakyrkan vid Hammersborgs torg i Oslo. Orgeln förhöjer inte bara kyrkans egna musikliv utan kommer också bli en fantastisk tillgång till Oslo med omnejd. Orgeln blir unik i regionen och till glädje för bland annat de många musikutövare och musikälskare som är särskilt förtjusta i barockens musik.

 

Den nya barockorgeln

Sommaren 2013 väcktes tanken att bygga en ny orgel i Margaretakyrkan. På så sätt skulle församlingen kunna få ett rikare och bredare musikutövande.
Förslaget fick ett positivt mottagande och redan hösten 2014 gavs klartecken till att genomföra projektet. För att skapa en kontrast till kyrkans befintliga
orgel, byggd 1925 av firma E A Zetterqvist i romantisk stil, med 26 stämmor, bestämdes att den nya orgeln skulle uttrycka ett tidigare musikideal.
Orgelns placering blev den största utmaningen eftersom kyrkans golvutrymme är begränsat. Orgeln är placerad i den främre norra nischen (valvet) i kyrkans kor. Denna lösning är mycket lyckad såväl akustiskt som estetiskt.

Gottfried Silbermann (1683-1753)
Orgeln är byggd i en sydtysk senbarockanda (tidigt 1700-tal) med orgelbyggare Gottfried Silbermann som förebild. Silbermann var en tysk orgelbyggare som räknas som den mest framstående i tysk barocktradition. Av hans cirka 50 opus finns idag 31 bevarade. Hans orglar dominerar orgellandskapet i Sachsen. I tillägg till orgelbyggarkonsten vidareutvecklade han också klaverinstrument som
fortepianot, cembali och klavikordet. Silbermann var god vän och kollega med Johann Sebastian Bach vilken prisade hans instrument.

Tomaž Mocnik
Orgeln är byggd av Tomaž Mocnik från Slovenien. Efter att ha vunnit stort erkännande som intonatör av orglar startade han 1998 sitt eget orgelbyggeri.
Orgeln i Margaretakyrkan är hans 35:e orgel men den första i Norge och den fjärde i Norden. Tomaž Mocniks orglar i barockstil har fått bästa möjliga vitsord av flera ledande organister och orgelkännare i Europa, bland annat auktoriteten professor
Hans Fagius. Orgelbyggare T Mocnik är speciellt inriktad på Silbermann traditionen. 

Orgeln
Instrumentet är helmekanisk och omfattar 19 stämmor (ca 1200 pipor) med en stor mängd kombinationsmöjligheter. Orgelskåpet är byggt i ek som behandlats i pigmenterad olja. Ornament och utformning har en återhållen barock-antydan för
att inte bryta alltför mycket med rummets välbevarade 1920-talsklassicism.


Koppel: II/I, I/pedal, II/pedal
Helmekanisk traktur
Orgeln är stämd i Neidhardt 440, oliksvävande, med
omfång C – f3 i manual.
Dispositionen av stämmor går delvis utanför Silbermanns
ideal. De tillförda stämmorna(*) är hämtade
från andra, med Silbermann samtida orgelbyggare.
Konstuktionen avviker något från Silbermanns principer
med anledning av lokala förutsättningar.

Läs artikel om orgeln i VårtOslo

Två förstklassiga instrument
Nu har Margaretakyrkan två utmärkta orglar av skilda slag vilket gör kyrkan till en än mer attraktiv plats för musikutövande i Oslo. Den nya orgeln blir med sin placering i koret och nära relation till församlingen en stor tillgång i ensemblespel, liturgi och församlingssång. Det är dessutom med stor glädje som församlingen med det nya instrumentet erbjuder musik-Oslo goda förutsättningar för gestaltande av tidig musik.

 

Orgelbygget