dopängel och blomma

Medlemskap och dop

Här kan du information om medlemskap och dopet.

I normalfallet blir den som döps i Svenska kyrkans ordning medlem i Svenska kyrkan. Om den döpte inte är svensk medborgare, och/eller bosatt utomlands, beslutar kyrkoherden om medlemskap. Det är möjligt att döpas i Svenska kyrkans ordning utan att ha för avsikt att bli medlem i Svenska kyrkan.

Om en förälder tillhör Norska kyrkan
Om en av föräldrarna till ett dopbarn är medlem i Norska kyrkan kommer också barnet automatiskt att registreras som medlem i den Norska kyrkan. Vill föräldrarna att barnet skall vara medlem i Svenska Margaretaförsamlingen och tillhöra Svenska kyrkan i Norge måste de begära utträde för barnet ur den Norska kyrkan. Blankett för utträde för barn ur den Norska kyrkan hittar du här. Blanketten lämnas in till menigheten där man är folkbokförd.

Dop

Dopet är ett löfte om att Gud alltid är med. Det är också ett tillfälle att fira ett nytt liv tillsammans med släktingar och vänner.

stenar

Medlemskap

Här kan du läsa mer om medlemskap i Svenska kyrkan

Inför dopet

Jag vill att mitt barn ska döpas i Svenska kyrkan, hur gör jag?