Medlem i Svenska kyrkan?

Det finns några olika sätt som man kan bli medlem på.

Från 1996
Genom dop
Från 1996 blir man medlem genom dop i Svenska kyrkan

Genom meddelande om inträde
Om föräldrar har meddelat att de vill att deras barn skall tillhöra Svenska kyrkan

Genom anmälan om inträde
Om en vuxen själv har ansökt om inträde i Svenska kyrkan

 

Före 1996
Före 1996 gällde huvudregeln att man som svensk medborgare eller utländsk medborgare bosatt i Sverige blev tillhörig utifrån föräldrarnas tillhörighet i kyrkan. Så om personens mor och far var tillhöriga Svenska kyrkan och gifta vid personens födelse, eller om endast modern var tillhörig så blev även personen tillhörig från sin födelse.

Det finns exempel på felregistreringar av medlemskap som skett när Svenska kyrkan överlämnade folkbokföringen till Skatteverket 1991.