Kom och fira Första advent

Söndagen den 29 november kl.11.00

"Bereden väg för Herran. Berg sjuknen, djup stån opp!"

Kom och sjung in adventstiden tillsammans med svenska församlingen i Ilen kirke.

Familjekyrkis träffas kl. 14.00 för sång, lek och fika! Välkommen!!