Foto: Louise Hedberg /Ikon

Inför dopet

Jag vill att mitt barn ska döpas i Svenska kyrkan, hur gör jag?

Du som vill att ditt barn ska bli döpt tar kontakt med kyrkan. Om du önskar döpa i Oslo kontaktar du expeditionen och bokar tid för dop. Önskar du dop på annan ort går det bra att kontakta Oslo så kommer du i kontakt med resande präst. Du kan även skicka en fråga om att boka dop genom att fylla i dopformulär på denna sida. Prästen tar sedan kontakt för att bestämma tid för dopsamtal. I dopsamtalet pratar man om vad dopet innebär och löser praktiska detaljer.

Barnets namn
I dopet säger prästen barnets namn högt och tydligt. Kanske är det första gången släkt och vänner hör det. Många tror därför att dopet bara är en namngivningscermoni, men dopet rymmer så mycket mera. Dopet är ett tecken på att ditt barn hör ihop med Gud som aldrig överger någon. I dopet finns ett löfte om att Gud är med under livets alla dagar, avsett vad som händer.

En stor familj
"Vi välkomnar dig in i Guds familj och tar emot dig med kärlek och förväntan."

I dopet hälsas barnet välkommen in i en större familj än den allra närmaste. Det passar bäst att döpa barn i de mer barnvänliga familjegudstjänsterna, men det går att ordna vid andra tidpunkter också.
För dig som förälder kan dopet vara ett tecken på tacksamhet, att du har fått bli förälder till just denna lilla människa. 

Dopet följs av konfirmationen vid 14-15 års ålder, där man bekräftar sitt dop. Döper man sig som vuxen brukar konfirmation ske samtidigt.

Dop kostar inget
Att döpas i Svenska kyrkan är helt gratis. Kyrkan har också en dopklänning att låna ut. 

Dopkaffe
I samband med dop kan man hyra lokal i kyrkan för dopkaffe där släkt och vänner kan samlas efteråt. Det kostar 1000 kr att hyra lokal. Kom ihåg att fråga om detta vid bokning av dop. Vid dop i Oslo kontaktar duhusmor@svenskakyrkan.no för info om praktiska detaljer om dopkaffe.

Fortsatt kontakt
Efter dopet har vi gärna fortsatt kontakt med barn och föräldrar. Kika här på hemsidan eller kontakta oss gärna för att ta reda på vilken verksamhet som erbjuds i kyrkan. Ge gärna förslag på vad ni önskar eller själva vill medverka i.

Dop

Dopet är ett löfte om att Gud alltid är med. Det är också ett tillfälle att fira ett nytt liv tillsammans med släktingar och vänner.

Vad betyder dopet?

Dopet rymmer en stor hemlighet. Ett löfte från Gud att vara med oss på ett nära och personligt sätt i hela vårt liv.

Dopformulär

Vill du boka dop i Svenska kyrkan i Norge kan du göra det genom att fylla i formuläret så tar vi kontakt.

Inspiration till dopet

Här kan du hitta förslag till psalmer, dikter men också annat spännande inför dopet.

Fadder

Att vara fadder/gudfar/gudmor är ett fint uppdrag. Det är en speciell vuxen i den döptes liv. Här kan du läsa lite mer om fadderskapet.