Mariakapellet

Hjälp vår församling be!

När handling och bön må bli ett. Var med i en förbönsgrupp.

Du kan vara med en gång eller flera utifrån dina egna önskemål och möjligheter.

Du behöver inga särskilda förkunskaper. Vi tar hjälp av kyrkans förbönsbok och egna tankar. Aktuella händelser i världen eller vår närhet kan lyftas in.

Vill du vara med och förbereda högmässans förbön i Margaretakyrkan? I förbönen ber vi för världen, kyrkan, oss själva och varandra. Vi möts på onsdagskvällen i veckan innan för att tillsammans formulera bönen. Om du vill är du också med och leder förbönen i gudstjänsten kl 11.00 på söndagen.