Foto: Maria Halldén

Arbetsgrupp Trondheim

Arbetsgruppen fungerar som en tankesmedja och arbetar med församlingens utveckling. Här kan du komma i kontakt med dem.

Har du frågor om församlingens arbete eller har du förslag på aktiviteter som du vill skall hända i Svenska kyrkan i Trondheim?

Välkommen att ta kontakt med någon i arbetsgruppen:

Camilla Lehtivuori, tel: 915 70 829 / 7351334; e-post: c.lehtivuori@gmail.com
Gunnar Prytz Leland, tel: 73 97 75 20 / 481 99 173; e-post: gunnar.prytz@hotmail.com
Johnny Pihl, tel: 986 69 413; e-post: johnny.a.pihl@gmail.com