Foto: Magnus Aronson /Ikon

Fadder

Att vara fadder/gudfar/gudmor är ett fint uppdrag. Det är en speciell vuxen i den döptes liv. Här kan du läsa lite mer om fadderskapet.

Fadderns uppgift är att berätta för barnet om dopets betydelse och vägleda i den kristna tron. Faddern behöver därför själv vara döpt och ha ett positivt förhållningssätt till den kristna tron. Under dopet medverkar ofta faddern, till exempel genom att läsa en text, be en bön, tända dopljuset eller bära fram barnet. Om familjen vill välja en odöpt person till att på ett särskilt sätt knytas till barnets uppväxt så kan den personen självklart få bidra i gudstjänst och finnas med framme vid dopfunten, men kommer inte registreras i församlingens dopbok som just dopfadder.

FADDER 
Att välja fadder kan vara svårt. Om det finns en osäkerhet på valet finns prästen där som hjälp. Vad innebär fadderskapet för dig?  Vem passar bäst in i dina tankar kring fadderskapet? Det är frågor som kan ställas.  Det kan även vara fint att prata med den som ska bli fadder så att ni är överens om vad fadderskapet innebär. Det finns ingen gräns för hur många faddrar man får ha och du behöver inte ha någon fadder alls. Barnet måste inte ha en fadder. Det är föräldern som väljer om barnet ska ha en fadder.

FADDERBEVIS
Svenska kyrkan i Norge delar ut ett fadderbevis till alla faddrar. Där står datum för dopet, namnet på den som döpts och fadderns namn. 

TIPS PÅ VAD EN FADDER KAN GÖRA:

Kom ihåg dopdagen genom att skicka en hälsning till dopbarnet.
Bjud med dopbarnet med jämna mellanrum på en dag då bara ni är tillsammans, det kanske till och med kan vara på just dopdagen.
Åk till kyrkan där dopet skedde.
Prata om vad dopet betyder.
Prata om Gud.
Dela tankar om livet.
Var aktiv under fadderbarnets konfirmationstid och försök att vara delaktig på konfirmationen.

Det är bara fantasin som sätter gränser på vad man kan hitta på.

 

Dop

Dopet är ett löfte om att Gud alltid är med. Det är också ett tillfälle att fira ett nytt liv tillsammans med släktingar och vänner.

Vad betyder dopet?

Dopet rymmer en stor hemlighet. Ett löfte från Gud att vara med oss på ett nära och personligt sätt i hela vårt liv.

Inför dopet

Jag vill att mitt barn ska döpas i Svenska kyrkan, hur gör jag?

Inspiration till dopet

Här kan du hitta förslag till psalmer, dikter men också annat spännande inför dopet.