Foto: Jon Tyson

Enskilt samtal- Walk and talk

Walk and talk - en samtalsform som kanske passar dig?

Att ha någon att prata med är ett mänskligt behov. Du bestämmer själv vad du vill tala om – relation, sorg, hälsa eller annat som tynger dig. Ibland är det skönt att få tala med någon som har tystnadsplikt. Du får möjligt att ta upp de frågor du bär på djupet och inte kan eller vill dela med andra. 

Foto: Timo Stern

Walk and talk
Kanske är Walk and talk något för dig. Tillsammans går vi en stilla promend på Oslos lugna gator. Det brukar vara lagom att promenera i en timme och rundan är redan bestämd sedan innan. Om du trivs med formen kan vi boka tid för fler samtal. 
  
Tystnadsplikt
Prästerna har, precis som alla präster i Svenska kyrkan, fullständig tystnadsplikt. För diakonen gäller tystnadsplikt som bryts om till exempel ett barn far illa.

Andra former av enskilt samtal
Om inte Walk and talk är något för dig så erbjuds även stilla samtal i någon av kyrkans samtalsrum.
Läs mer här.

Jourtelefon:
46 94 48 42

Kontaktformulär för att boka samtal. Du kan också skriv meddelande direkt till någon ovan eller ringa journummer 46 94 48 42 vid behov.