Foto: Jim Elfström/IKON

Dopformulär

Vill du boka dop i Svenska kyrkan i Norge kan du göra det genom att fylla i formuläret nedan så tar vi kontakt.

Svenska kyrkan i Norge hanterar dina personuppgifter i enighet med dataskyddsförordningen GDPR. Beroende på syfte administrerar vi uppgifterna utifrån rådande informationssäkerhetsåtgärder. Du kan läsa mer på https://www.svenskakyrkan.se/norge/sakerhet-runt-personupplysningar