Foto: Jim Elfström/IKON

Dop, vigsel och begravning

Livsglädje, utveckling, kärlek och sorg. Svenska kyrkan är här för dig – i alla skeden av livet.

Tro, hopp och kärlek är viktiga delar av livet (1 Kor 13). 
Dessa ord är särskilt starka i livets olika skeden från födelsen, tonårstiden, vuxenlivets utmaningar och vid livets slut. I kyrkan har vi ritualer för några av dessa livsskeenden i det som kallas för de kyrkliga handlingarna: dop, vigsel och begravning. 

Om du har frågor om dop, vigsel eller begravning går det bra att kontakta kyrkan.