Foto: Magnus Aronsson / IKON

Vi bjuder in till konfirmation

När du fyller 14 år bjuder vi in till konfirmation. Vi har årligen konfirmandgrupper i Sibodals och Töcksmarks församling samt vartannat år även i Holmedal-Karlandas församling.

Vad betyder konfirmation?
Konfirmation betyder bekräftelse – bekräftelse av ditt dop och dig.

Vad handlar konfirmation om?
Konfirmationen handlar om kristen tro och kristen tro handlar om livet
och allt som livet rymmer: dig och kompisarna, kärleken och tron, Jesus, orättvisorna och Gud.

Under konfirmationen
Under konfirmationstiden får du testa att ta på dig ett par ”kristna glasögon” och se dig omkring med ”kristna ögon”. Vad tror du att du skulle se? Många blir förvånade. Du får även en möjlighet att bli bekant med kyrkan, vad det är att fira gudstjänst, vara med om andakter – och vad det har med ditt liv att göra!

Konfirmandgrupper
Vi har konfirmandgrupper i Silbodals och Töcksmarks församlingar varje år och vartannat år även i Holmedal-Karlandas församling. Under konfirmationstiden träffas konfirmanderna en gång i veckan på respektive församlingshem.