Meny

Trädvårdsplaner

Under sommaren och hösten upprättas trädvårdsplaner för pastoratet. Under 2018 beräknas trädvårdsplaner för hela pastoratet vara färdiga. Därefter kommer det löpande arbetet i enlighet med de framtagna trädvårdsplanerna att pågå.