Svenska flaggan och Ukrainska flaggan vajar i varsin flaggstång.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Stå upp för Ukraina

Torsdagen 24/2 började ett mörkt kapitel skrivas i mänsklighetens och framför allt västvärldens och Ukrainas historia. Vi hoppas och ber dock för att detta kapitel omgående skall avslutas. Med anledning av detta vill också Nordmarkens Pastorat visa sitt fulla stöd för den plågade, men samtidigt hjältemodiga ukrainska befolkningen.

Vi fortsätter uppmärksamma Ukraina i olika sammanhang även under kommande veckor. Välkommen att dela gemenskapen i vårt pastorat.

Du kan även stödja Ukrainas befolkning med en gåva via ACT - se nedan!

Bön för Ukraina formulerad av Biskop Sören:
Gud, Du som störtar totalitära härskare från deras troner och upphöjer de ringa och ödmjuka. Vi ber för situationen i Ukraina. Herre, grip in!
Du som alltid varit vår tillflykt i oro, nöd och krig, förbarma dig över din värld – också denna dag.
Vi överlämnar oss i dina händer.
Amen