Protokoll

Här kan du läsa protokoll från kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd.

Tänk på att alla protokoll går att hämta ut på pastorsexpeditionen i Silbodal.