Vi finns här för dig!

En hälsning från kyrkoherde Rune Wallmyr

När vi i en tid som denna lätt kan känna osäkerhet och när den vanligtvis fasta marken gungar under våra fötter, då är det gott att veta att det finns någon som delar min oro och vånda. Han har varit i motsvarande situation före mig och han säger;

”Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.”   Profeten Jesaja,  41:10 i Bibeln

 

Många röster höjs, många budskap skrivs och förmedlas, den ena mer säker på sin sak än den andra, men till sist är det bara du själv som kan välja och bli klar över var du har din trygghet.

 

Tillsammans ska vi komma igenom denna tid av oro och då har vi förhoppningsvis lärt oss något nytt om oss själva och om hur sårbar vår fina värld är.

 

                                                          Din kyrkoherde i Nordmarkens pastorat

                                                                         Rune Wallmyr

______________________________________________________________________

Under en tid framöver kommer verksamheten i kyrkorna att vara lite annorlunda. En del samlingar ställs in och en del kommer att ske men kanske på ett lite annat sätt.

Vill du ha någon att prata med,  ta kontakt med vår personal.

Klicka här för kontaktuppgifter.

För uppdaterat program se kalendern nedan.