Terapiavdelningen på bygdetur

Terapiavdelningen på Kvarnåsen åkte på bygdetur i Sillerud och besökte församlingshemmet där diakon Maria Svan tog emot resenärerna och bjöd på mackor. Sedan åkte bussen vidare på småvägar tillbaka till Årjäng

Foto: Yvonne Olofsson