Foto: Karlstads stift

Öppna kyrkor

Silbodals och Töcksmarks kyrka

Kyrkan i Silbodal är öppen 12:00-15:30 varje vardag.

På torsdagar 14:00- 15:00 finns diakon på plats.

I Töcksmark är kyrkan öppen onsdagar och torsdagar kl. 16:00- 17:00. Diakon finns på plats båda dagarna.

Rum för stillhet, bön och reflektion.