Vi söker administrativ chef 100% till Nordmarkens pastorat.

Är du den vi söker?

Nordmarkens Pastorat söker administrativ chef på 100 %

Nordmarkens Pastorat, som har samma geografiska sträckning som Årjängs kommun, består för närvarande av åtta församlingar. Samtidigt står vi inför en församlingsreglering, liksom inför en omstrukturering av tjänst inom administrationen med syfte att aktivt arbeta med pastoratets kompetensförsörjning och att vara ett stöd till kyrkoherden i alla administrativa processer.

Därför inrättar vi fr o m 1/1 2022 tjänsten som administrativ chef, en tillsvidareanställning på 100 %. 

Tjänstens innehåll:

Vi söker dig som engagerar och har tilltro till medarbetare och förtroendevalda samt kan leda, motivera och delegera i det dagliga arbetet. Du är som administrativ chef närmast underställd kyrkoherden, vilket innebär att du har det administrativa ansvaret för kyrkoherdens kansli, dvs pastoratets gemensamma kansli. En tjänst som innebär mångfacetterade arbetsuppgifter. Som administrativ chef har du det övergripande ansvaret för den administrativa enheten innefattande personal, verksamhet och budget, såväl som för pastoratets kompetensförsörjning, kvalitetssäkringsarbete och att planerade utvecklingsområden genomförs. Du arbetar samtidigt i nära samverkan med förtroendevalda. Du kommer att ingå i pastoratets ledningsgrupp och bör ha en god förmåga av att kunna arbeta såväl strategiskt som operativt. Du kommer att få ta ett stort ansvar gällande pastoratets arbetsmiljöarbete samt andra processer såsom rekrytering, rehabilitering etc. Du kommer på sikt att vara kontaktperson gentemot Stiftet och andra instanser inom Svenska Kyrkan gällande samverkan och digitalisering. Du kommer också att vara ansvarig för vissa lättare ekonomiska uppgifter.

Kvalifikationskrav

Du som söker tjänsten har en högskoleutbildning, eller vad som bedöms likvärdig, som relaterar till verksamheten eller närliggande områden.

Din chefserfarenhet är gedigen, vilket innebär en erfarenhet av;

¤ lednings-, förändrings- och utvecklingsarbete som präglas av förtroende, lyhördhet och tydlighet,

¤ chefskap med budget-och personalansvar,

¤ att självständigt driva projekt och processer,

¤ att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete,

¤ IT-ansvar,

¤ inköpsarbete, och att arbeta med centrala inköpsavtal,

¤ arbete med myndighetsutövning, då många av våra verksamheter/uppgifter är lagstyrda.

Du har som administrativ chef en god planeringsförmåga och utpräglat ordningssinne. Du är bra på att kommunicera, är strukturerad och tydlig i ditt utövande och kan stå fast vid beslut när saker ställs på sin spets.

Vi ser också positivt på att du har goda juridiska kunskaper om Kyrkoordningen eller har förmåga att snabbt kunna sätta dig in i den och tillämpa den.

Du är medlem i Svenska kyrkan och delar dess värderingar.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.

Lön: Löneanspråk skall anges.

Information om tjänsten lämnas av tf kyrkoherde Willy Hjalmarsson, tel 0573-13608, mailadress; willy.hjalmarsson@svenskakyrkan.se

Ansökan ställs också till nämnda adress, varvid sista ansökningsdag är 15/12-2021. Intervjuer görs fortlöpande.

 

Välkommen med din ansökan!