Nordmarkens pastorat

Prata med oss

Kontakt

Nordmarkens pastorat Besöksadress: Storgatan 8, Församlingshemmet, 67231 Årjäng Postadress: Box 106, 67223 Årjäng Telefon: +46(573)13600 E-post till Nordmarkens pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan

En begravningsplats är inte bara en plats för sorg och minnen, det är också ett stort kulturarv. Just nu pågår en kulturhistorisk inventering av alla våra kyrkogårdar som syftar till att undersöka vad som är kulturhistoriskt värdefullt när det gäller t.ex. gravanordningar, kyrkogårdsmurar, stigport, bårhus och vegetation.

Det kommer att göras en klassificering över vad som anses mycket värdefullt och vad som anses värdefullt. Det som anses var mycket värdefullt skall bevara och det som anses värdefullt bör bevaras. Inventeringen kommer att pågå t.o.m. v. 36 och görs av Carina Libeck från Antikvarietjänst. Hon har i denna stund avslutat fältstudierna på Silleruds kyrkogård och påbörjat sitt arbete i Silbodal för att sedan fortsätta runtom på alla kyrkogårdar i pastoratet.

Därefter kommer arbetet med att ta fram en bevarandeplan att påbörjas. I bevarandeplanen finns bl.a. den kulturhistorisk värdering, vård och underhåll samt lagstiftning. Under hösten, när fältarbetet är genomfört, kommer arbetet fortsätta med att leta information och göra arkivstudier. Under hösten kommer även flera möten att hållas med den referensgrupp som utsetts. I referensgruppen sitter 1-2 personer från varje församlings, utsedda av församlingsrådet samt ledamöterna i kyrkogårds- och fastighetsutskottet (KGFU).

Bevarandeplanen beräknas vara klar i maj 2017. Den kommer att visa hur kyrkogården ser ut vid inventeringstillfället och ge förutsättningar för att kunna bevara och vårda det kulturarv som finns. Bevarandeplanen är inte bara en produkt för att vi själva ska veta vad som ska vårdas på våra kyrkogårdar, det är också en förutsättning för att vi ska kunna ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) och på så sätt kunna göra reparationen på t.ex. våra kyrkor.

 

Carina Libeck från Antikvarietjänst arbetar med den kulturhistoriska inventeringen.