Konfirmation 2019

Konfirmander i Holmedal-Karlanda

Foto: Ateljé 13

Konfirmander i Silbodal

Längst bak från vänster: Marielle Göransson, Jonathan Karlsson, Ville Ruus Bakken, Ida Flood, Trisella Barrenechea Andersson, William Jern, Alva Gustafsson. Mitten raden från vänster: Stefan Sköld, Jenny Anshelm, Jakob Axelsson, Malvina Luthander, Clara Nilsson, Andreas Olsson, Sander Grimen, Katharina Granerud, Jaklin Kasto, Torsten Wilhelmsson. Främre raden från vänster: Tobias Renström, Alexander Fredriksson, Engla Anderberg, Frida Olausson, Nicole Andersson, David Andreasson Thell, Maja Karlsson, Josefine Einarsson Ivarsson. Foto: Ateljé 13