Jag har fått en grön skylt vid min grav, vad betyder det?

Gravrättsinnehavare saknas

När vi har satt upp en skylt betyder det som regler att det saknas en gravrättsinnehavare. I vissa fall kan det finnas en person noterad som gravrättsinnehavare men med fåtaliga personuppgifter vilket gör att vi inte vet om det är aktuellt eller inte. 

För att bli gravrättsinnehavare kontaktar du oss. Du får en blankett där du ansöker om att bli gravrättsinnehavare, blanketten behandlas sedan av kyrkogårdsförvaltningen. Skylten kommer sitta uppe i två år och om ingen anhörig vill anteckna sig som gravrättsinnehavare så kommer gravstenen att tas bort. Så det är viktigt att du kontaktar oss. Här kan du kan läsa mer om arbetsgången för att söka gravrättsinnehavare. 

Gravrättstid
Flera av de gravar som har gröna skyltar är äldre. Det betyder att gravrättstiden har gått ut och behöver förnyas. Gravrätten gäller 25 år från den som begravdes sist på platsen. Om de 25 åren har passerat så behöver gravrätten förnyas. Man förnyar gravrätten i 15 år mot en engångskostnad av 750 kr. Man ansöker om att förnya gravrätten samtidigt som man ansöker om att bli gravrättsinnehavare. 

Gravstenssäkerhet
Alla gravstenar ska provtryckas vart femte år. Det kan vara så att en del gravstenar med gröna skyltar är underkända och behöver åtgärdas. I så fall får du ett brev med information om vad som behöver åtgärdas och förslag på stenhuggerifirmor som kan hjälpa till. 

Kontakta Kyrkogårdsexpeditionen

Telefonnummer: 0573-136 10

Telefontid: Måndagar och onsdagar 9:30-11:30

E-post: nordmarkens.kyrkogard@svenskakyrkan.se 

OBS! Nordmarkens pastorat anpassar verksamheten p.g.a. pandemin. Kyrkogårdsexpeditionen är stängd för fysiska besök men det går bra att ringa eller maila oss.