Arbeten under 2019

Planerade arbeten under 2019

  • Renovering av tornlanterninen på Silbodals kyrka.
  • Renovering av fasad och tak på bårhusen i Holmedal, Silbodal och Töcksmark.
  • Renovering av stenmuren på Blomskogs kyrkogård och vid gamla kyrkplatsen i Östervallskog.
  • Omläggning av asfaltsgångar på Silbodals och Östervallskogs kyrkogårdar.
  • Inrätta en askgravplats på Töcksmarks kyrkogård.
  • Montering av smidesstaket runt nya delen på Silbodals kyrkogård.
  • Renovering av flertalet stentrappor.
  • Renovering/byte av belysningar på flera kyrkogårdar.
  • Renovering av golvet i Östervallskogs kyrka.

Våra kyrkvaktmästare gör många arbeten i egen regi. Här kan ni se några exempel:

Arbeten som görs av anlitade företag: