Coronakrisen, coronavirus, virus, handdesinfektion, handsprit, alkogel, alcogel, hygien, händer, tvätta, covid-19
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Nu öppnar vi upp på ett ansvarsfullt sätt

Från och med 1 juli lättas coronarestriktionerna. Det innebär i Nordmalings församling att fler kan delta i Gudstjänster, vigslar, begravningar och dop i Nordmalings kyrka. Samtidigt fortsätter vi försäkra oss om att alla arrangemang kan ske på ett smittsäkert sätt.

De nya lättade restriktionerna innebär ännu ett steg närmare ett normaltillstånd och gör att församlingen nu kan välkomna upp till 60 personer i Nordmalings kyrka. Även fortsättningsvis samlas vi med försiktighet och de flesta av sommarens gudstjänster sker utomhus. Inför alla arrangemang görs en riskbedömning.

max besökarantal från 1 juli

  • Nordmalings kyrka: 60 personer
  • Norrfors kyrka: 60 personer
  • Rundviks kyrka 36 personer

Vid alla arrangemang inomhus kommer det att finnas anvisade sittplatser utmärkta. Var vänlig och sitt endast på dessa platser. För sällskap ur samma hushåll är det dock tillåtet att sitta upp till 4 personer tillsammans  under förutsättning att ni håller minst 1 meters avstånd till andra sällskap.

Precis som förra sommaren kommer gudstjänster i första hand att firas utomhus så att även du som inte vill mötas inomhus får möjlighet att vara med. Den senaste informationen om församlingens gudstjänster hittar du i kalendern.

Till dig som besöker något av församlingens arrangemang att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om nogrann handhygien och att hålla avstånd till personer utanför ditt egen hushåll såväl innan som under och efter arrangemanget. Detta gäller även dig som hunnit bli vaccinerad mot Covid-19.

Skulle det lokala smittoläget i regionen försämras är vi förberedda på att snabbt ändra planerade arrangemang.

Förhoppningen är att vi efter sommaren ska kunna återuppta församlingens olika gruppverksamheter för barn, unga och vuxna.

Kontaktperson

Larsa Rännar

Larsa Rännar

Nordmalings församling

Kyrkoherde