Foto: Marcus Gustafsson

Nyåkers gravkapell

På Nyåkers kyrkogård hittar du Nyåkers gravkapell - en enkel men vacker lokal för mindre begravningar.

Redan när du närmar dig grindarna till kyrkogården kan du se kapellet längst upp på den lilla höjden. Det uppfördes 1934 efter ritningar av Stockholmsarkitekten Martin Westerberg, som också ritat många andra kyrkor och kapell. Mest känd är han ändå för att ha ritat Medborgarhuset i Stockholm.

I lokalen ryms maximalt 60 personer men normalt finns här sittplatser åt ett 30-tal begravningsbesökare.