Meny

Gravstenar

Här finns information om vilka bestämmelser och regler som gäller för gravstenar.

Gravstenarna testas kontinuerligt för att säkerställa att de uppfyller riktlinjerna från Centrala gravvårdskommittén som kom 2012. Riktlinjerna innebär bland annat att stenen inte får luta mer än ett visst antal grader, ska tåla 35 kg provningskraft, ska ha minst två dubbar som fäster stenen i sockeln och kunna lyftas av för exempelvis textkomplettering. Riktlinjerna finns för att undvika allvarliga olyckor på våra kyrkogårdar - gravstenar är mycket tunga.

De gravstenar som inte är säkert förankrade utan riskerar att välta stagas eller läggs ner i väntan på åtgärder. Det är sedan gravrättsinnehavaren som ansvarar för att gravstenen får en säker förankring. De innehavare som berörs kommer att få ett brev från kyrkogårdsförvaltningen med mer information om hur stenen kan säkras.