Meny

Gravskötsel - service och tjänster

En kyrkogård är en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke för många. Det är därför viktigt att platsen är välskött. Vill man inte själv ta hand om skötseln kan man teckna skötselavtal.

Ansvaret för skötseln på kyrkogården delas mellan församlingen och gravrättsinnehavarna. Som gravrättsinnehavare ansvarar du för din grav medan förvaltningen sköter kyrkogårdarnas allmänna ytor.

Du som vill kan köpa skötsel av graven, plantering och utsmyckning. Avgiften ska täcka de kostnader som är förknippade med skötseln av respektive grav. Nordmalings församling erbjuder tre nivåer av gravskötselavtal. För att se vad som ingår i respektive avtal se beställningssidan. Avtalen tecknas för antingen ett eller tre år i taget. Vanligen betalas avgiften i förskott under våren.

På gravar utan avtal kommer gräset inte att klippas eller trimmas.

Nordmalings Församlingsexpedition

Post- och besöksadress

Nordmalings församling
Kungsvägen 46,
914 32 Nordmaling

Telefon

0930 - 392 20

E-post

nordmaling.forsamling@svenskakyrkan.se

 

SOMMARTIDER PÅ EXPEDITIONEN
29 JUNI–2 AUGUSTI

Telefontider kyrkogårdsärenden

Tisdagar–torsdagar: 9.00-11.00

Telefontider övriga ärenden
Måndagar: 9.00-12.00
Onsdagar: 13.00-15.00
Torsdagar: 9.00-12.00

Besökstider
Måndagar: 9.00-12.00
Torsdagar: 9.00-12.00

Personalens kontaktuppgifter och direktnummer hittar du här.