Meny

Gravrättsinnehavare sökes

Vi söker gravrättsinnehavare till gravplatser Nordmaling kyrkogård.

Som huvudman för begravningsverksamheten är vi skyldiga att föra register över gravrättsinnehavare. Registret ska innehålla namn, personnummer och adress på den eller dem som gravplatsen upplåtits eller överlåtits till.

Vi har noggrant sökt kontakter och anhöriga till de gravar där vi saknar innehavare. Tänk på att gravar före 1991 ibland saknar gravrättsinnehavare. De gravplatser där det fortfarande saknas gravrättsinnehavare är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Får vi inte kontakt med anhöriga finns det risk att gravplatsen kommer att betraktas som återlämnad till oss.

Du som vill veta om det här berör dig eller om du är antecknad som gravrättsinnehavare kan kontakta församlingsexpeditionen.