Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gravar, gravsättning och gravrätt

Det finns olika typer av gravar och olika alternativ för gravsättning. Den avlidne kan kremeras eller jordbegravas.

Gravar och gravsättning

Vid en jordbegravning sänks kistan ner i en grav. Kremering innebär att kistan med den avlidne bränns till aska och sedan gravsätts. Beroende på vad den avlidne och anhöriga önskat finns sedan olika typer av gravar och gravsättning. För jordbegravning (kista) krävs en gravplats med gravrätt, men för kremation finns fyra olika alternativ; gravplats med sten (urngravplats), minneslund, askgravlund eller spridning av aska till havs eller i naturen.

GRAV MED GRAVSTEN OCH PLANTERINGSYTA

Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. En anhörig tecknar gravrätten för 25 år, därefter kan den förlängas.

Gravplatser med gravrätt för både kist- och urnbegravning finns på alla kyrkogårdar i församlingen. För urnor kallas den urngravplats. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan. Läs mer här om du vill beställa skötsel av din grav från Nordmalings församling.

URNGRAVPLATS

En urngravplats är en gravplats med gravrätt, se ovan. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av urnan. 

MINNESLUND

En minneslund är en del av kyrkogården utan personliga gravar. Om du vill ställa ner en blombukett eller tända ett ljus gör du det på en gemensam plats i minneslunden. I en minneslund finns inga gravrätter och inget personligt skötselansvar. Urnorna grävs ned i minneslunden men anhöriga får inte närvara vid gravsättningen av urnan. Minneslund finns på Nordmalings nya kyrkogård.

ASKGRAVLUND

En askgravlund är precis som minneslunden en del av en kyrkogård där det inte finns personliga gravar. Men till skillnad från minneslunden finns i en askgravlunden en gemensam plats där en namnbricka kan fästas, och anhöriga har också möjlighet att närvara vid gravsättningen. Askgravlundar finns i Nordmaling och i Norrfors.

SPRIDNING AV ASKA TILL HAVS ELLER I NATUREN

Om du vill att askan efter den avlidne ska spridas på annan plats än de allmänna begravningsplatserna krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Det ansöker du om här.

Gravrätt

Gravrätt kallas det när en bestämd gravplats på en kyrkogård upplåts till någon för gravsättning. Gravrätten upplåts kostnadsfritt för 25 år. Sedan kan gravrätten förnyas, mot en viss avgift. 

För varje grav finns en gravrättsinnehavare registrerad. En befintlig gravrätt kan överlåtas från en person till en annan.

SOM GRAVRÄTTSINNEHAVARE HAR DU:

  • ansvar för att graven sköts och ser vårdad ut. Du kan välja att sköta graven själv eller beställa hjälp med till exempel vattning, ogräsrensning och plantering av blommor.
  • rätt att bestämma vem som får begravas där.
  • rätt att bestämma vilken gravsten som graven ska ha och hur graven ska utsmyckas (inom ramarna för vad som är tillåtet på kyrkogården).

konTAKTA OSS

Om du flyttar - meddela oss din nya adress!

Om gravrättsinnehavaren avlider - meddela oss vem som är ny innehavare inom sex månader. Annars överlämnas gravrätten automatiskt efter en viss prövotid.

ATT ÅTERLÄMNA GRAVRÄTTEN

När gravrätten lämnas tillbaka blir kyrkogårdsförvaltningen innehavare av graven. Det innebär att den tidigare gravrättsinnehavaren inte längre bestämmer över graven.

Den eller de som är gravsatta i graven kommer alltid att ligga kvar oavsett vad som händer med gravrätten. Tidigast 25 år efter den senaste gravsättningen kan graven upplåtas till en ny innehavare.

Om du återlämnar graven och inte vill ta vara på eventuell gravsten tas den omhand av kyrkogårdsförvaltningen. Stenen kan slipas om och erbjudas till andra gravar. Om graven är klassad som kulturhistoriskt värdefull kan stenen få finnas kvar utan omarbetning.

Läs mer om gravrätt här

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta församlingsexpeditionen.