Vecka 21

18 - 22 maj

Restaureringen av kyrkans inventarier såsom kors, altare, altarring och predikstol fortsätter Foto: IN
Eva Körberg Mårtensson och Lotta Näckter från Mittkonservator, fortsätter sitt renoveringsarbete Foto: IN
Altaret Foto: IN
Foto: IN
Altarringen Foto: IN
Foto: IN
Predikstolen Foto: IN
Foto: IN
Foto: IN
Foto: IN
För att hålla för glasväggarnas tyngd har fundament börjat gjutas. Glasväggarna ska skilja kyrksalen och korsarmarna Foto: IN
Foto: IN
Foto: IN
Foto: IN
Södra korsarmen Foto: IN
Norra korsarmen Foto: IN
Foto: IN
Målning på baksidan av socklarna Foto: IN
Foto: IN
Foto: IN
Fläkten står på för fullt Foto: IN
Läktartrapp Foto: IN
Läktartrapp Foto: IN
Orgelläktare Foto: IN