Vecka 19

4 - 8 maj

Fästena för ledstången till läktaren har sänkts Foto: IN
Den gamla ledstången har fått nya krökar Foto: IN
Kantorns platsbyggda skrivbord vid sidan om orgeln är snart färdigt Foto: IN
Foto: IN
Fina marmorplattor liknande de i vapenhuset har lagts i pentryt Foto: IN
Foto: IN
Mattias har monterat ner, rengjort och rostbehandlat lyktorna som sitter ovanför portarna och samtidigt har elsladdarna bytts ut Foto: IN
Foto: IN
Här i mitten av stukaturen ska en lykta sitta, Detta är norra porten Foto: IN
Foto: IN
Nu är uttagen för mikrofoner och förstärkare ditsatta Foto: IN
Förberedelse för golvsocklarna som går runt hela kyrkan. Vinkelfästena är fastborrade Foto: IN
Golvsocklarna är specialbeställda Foto: IN
Socklarna ska få samma färg och teknik som på dörrarna och portalerna Foto: IN
....så här Foto: IN
Det portabla altaret har gjorts om och blivit mindre Foto: IN