Vecka 10

2 - 6 mars

Arkeolog Åsa Berger undersöker de gamla murarna och ytterväggarna. Här möts 1200-tal och 1500-tal Foto: IN
Här ser man den ursprungliga grunden och väggen från 1200-tals kyrkan. Stenblocken är jämna och noga utvalda och kanterna är raka. Här möts den södra och östliga väggen. Foto: IN
Foto: IN
Prover kommer att tas från murbruken från 1200-talet och 1500-talet Foto: IN
Detta är en drönarbild på den östliga grunden/väggen från 1500-talet. På 1880-talet förlängs kyrkan till det nuvarande koret Foto: Åsa Berger
Ursprunglig grund med platta stenar, man ser den raka kanten som utgjort ytterväggen, 1500-tal. Nya plintar gjuts till de nya golvreglarna
Träramar placeras ut för cement till plintarna
Foto: IN
Intressant skiss på kyrkan där man ser de olika utbyggnaderna genom århundradena. Det svarta är 1200-tal, kyrkan och kastellet byggdes under samma period och är det allra äldsta. På 1500-talet förlängdes kyrkan från det svarta till det gröna och på 1700-talet tillkom sakristian. 1888 slutfördes kyrkan som vi känner till idag, med det rundade koret samt norra och södra korsarmarna
Alldeles till höger när man kommer in i kyrkan, ska läktartrappan gå. Trappan är specialbeställd ifrån Jättendal, men innan den kan monteras ska en byggnadsarkeolog undersöka den murade ytterväggen Foto: IN
Här till höger om ytterdörren, när man kommer in, ska det bli ett pentry Foto: IN
På vänster sida om ytterdörren kommer det bla att finnas en toalett Foto: IN
Ljudisolering mellan utrymmet under läktaren och själva kyrkorummet Foto: IN
Här börjar kyrkorummet. Bakom den nybyggda väggen döljer sig till vänster ett pentry och läktartrappan, till höger toalett, elcentral mm Foto: IN