Två dopklänningar

I vår församling finns två dopklänningar att låna ut, de är inte knuten till någon av kyrkorna som de andra