Gamla orgeln Jättendal

Lars Niclas Nordqvist 1839

Foto: IN

Se Jättendals kyrka

Den gamla orgeln i Jättendals kyrka byggdes 1839 av Lars Niclas Nordqvist, Alfta.

Disposition:

Manual

 • Borduna 16'
 • Principal 8'
 • Gedakt 8'
 • Fugara 8'
 • Flagflöjt 8'
 • Oktava 8'
 • Qvinta 3'
 • Oktava 2'
 • Trumpet 8'

Pedal

 • Subbas 16'
 • Oktava 8'
 • Oktava 4'
 • Blockflöjt 2'
 • Basun 16'

Omfång: manual C - f3, pedal C - c1

Spelbordet infällt i fasaden med notställ och klaverram i mahognyfanér.

registerandragen svarvade och svartpolerade samt försedda med skyltar av orgelmetall med stämmornas namn ingraverade.

Pedalklaven ursprunglig, likaså orgelpallen.

Orgeln äger en magistral och färgrik klang i nära anslutning till klassiska ideal.

Instrumenet är den enda som bevarats av L.N. Nordqvists produktion.

Dispositionen har aldrig ändrats och orgeln framstår i ett helt autentiskt skick.

Orgeln äger ett stort kulturhistoriskt och musikaliskt värde. I musikaliskt hänseende hör orgeln till de värdefullaste i landet från denna tid.

Senaste restaureringen av orgeln gjordes av Robert Gustavssons orgelbyggeri 1985.

Foto: IN
Foto: IN
Foto: IN
Foto: IN
Foto: IN