Jättendals kyrkas historia

S:t Pers kyrka

Runstenen utanför Jättendals kyrka visar att det funnits kristna människor i Jättendal i ungefär tusen år.

Den korsmärkta runstenen som är rest utanför kyrkan hittades inmurad i medeltidskyrkans sydvägg. Inskriften är gjord omkring år 1050 med normalrunor inte stavlösa s.k. hälsingerunor. Texten lyder på nusvenska: ”Åsmund och Fartegn de reste denna sten efter Torkel, sin fader, på Vattrång. Gunnborga ristade denna sten, ”den goda”.

En rimlig förklaring är att det kan ha funnits en tingsplats i närheten av platsen för dagens kyrka och att runstenen rests där från början.

Man ser runstenen framför ingången till kyrkan Foto: IN

Här nedan kan du läsa ett uttdrag ur Olof Johan Bromans ”Glysisvallur II” där han skriver om Jättendals kyrka (före branden) och dess inventarier

Foto: IN

Den första stenkyrkan var troligtvis ursprungligen uppförd på 1200-talet och utbyggd senare under medeltiden.

Foto: IN
Foto: IN
Foto: IN

Inredningen i kyrkan är ett exempel på nyklassicism. All den äldre inredningen förstördes i branden i maj år 1800

Foto: IN

Kyrkan renoverades 1930 men interiören förändrades inte. 2009 gjordes en renovering då altaret lyftes fram och gjordes fristående.

Foto: IN
Foto: IN

År 1775 uppfördes en ny sakristia på norrsidan. Den 5 maj 1800 brandskadades kyrkan så svårt att församlingsborna beslutade att bygga en ny.

Foto: IN
Foto: IN
Foto: IN
Foto: IN
Foto: IN

Predikstolen uppförden 1813 av bildhuggaren Jonas Edler från Jämtland och målades två år senare.

Foto: IN

Läktaren uppfördes 1805 men fick först år 1839 ett orgelverk av Lars Niclas Nordqvist från Alfta. Denna orgel är en av få i sitt slag som ännu är i bruk.