Harmångers kyrkokör

Harmångers kyrkokör är en blandad kör med ca 30 medlemmar.

Kören firade sitt 100-års jubileum 2017 och tillhör Sveriges äldsta körer!

 

Kontakta kantor Ulla Hedman, 0652 - 74 73 08

ulla.hedman@svenskakyrkan.se