Gnarps kyrkas historia

Jungfru Maria och de 12 apostlarnas kyrka, Gnarp

Foto: IN

Här nedan kan du läsa en blädderbar pdf-fil ur Olof Johan Bromans bok Glysisvallur del II om Gnarps kyrkas tidiga historia och dess inventarier

Bänkarna

Bänkinredningen i Gnarps kyrka tillkom 1788. Det är en sluten bänkinredning med bänkdörrar. På dörrarna står nummer som var avsedda för att folket skulle veta vilken bänkrad de skulle sätta sig i. Endast ett fåtal kyrkor i  hälsingland har denna typen av bänkar bevarade. Även korsbänkarna har bevarats i Gnarps kyrka.

Foto: Irina Nutti
Foto: Irina Nutti

Predikstolarna

1802 tillverkades den nuvarande predikstolen av bildhuggaren Jonas Edler. Stilen är nyklassicism och ritad av B Westman. På framsidan står orden: ”Ljus och fullkomlighet genom Jesus Kristus”och denna inskrift anses ha tillkommit senare.

Den gamla predikstolen från 1705 finns bevarad och är placerad i vapenhuset. Denna är tillverkad av en bildhuggare från Tuna. Den hade ursprungligen bilder av de fyra evangelisterna men det är endast namnen som finns kvar.

Predikstol Foto: Irina Nutti
Predikstol Foto: Irina Nutti
Predikstol Foto: Irina Nutti

Altaret

Altaruppsatsen tillverkades redan till den gamla kyrkan 1756 av snickaren Eckstein i Stockholm och målades av målare Gottman. Altaret och altaringen tillkom i samband med att den nya kyrkan byggdes 1787.

1802 gjordes altaruppsatsen om av bildhuggaren Jonas Edler. Då tillkom altarkorset med svepning, lans och törnekrona och kvinnofiguren med ankaret.

Triumkrucifixet

Triumfkrucifixet som finns uppsatt ovanför sakristians dörr har anor från 1500-talet och den gamla medeltidskyrkan. Det var sannolikt tillverkat i Haaken Gullesons verkstad. Det ursprunliga korset är försvunnet, det som nu finns i kyrkan är tillverkat 1950.

Foto: Irina Nutti
Foto: Irina Nutti

Sakristians målningar

Sakristian uppfördes i trä år 1761 och målades invändigt av målaren Paul Hallberg. Målningarna är utförda i grisaille, det vill säga endast i grå toner. Alla fyra väggar är bemålade och målningarnas tema är Jesu jordiska liv. Det startar med Jungfru Marie Bebådelse, Jesu födelse, Jesu dop, Jesus i Getsemane, Korsfästelsen, Uppståndelsen och Himmelsfärden.