Samrådsgrupper

Gnarp, Jättendal, Harmånger, Strömsbruk

Sammankallande för samrådsgruppen i Gnarp är Gunilla Thunström.

Sammankallnade för samrådsgruppen i Jättendal är Inger Enros

Sammankallande för samrådsgruppen i Harmånger är Anna-Lena Arousell Berglund

Sammankallande för samrådsgruppen i Strömsbruk är Veronica Arnström