Ungdomar

Håkan Stråhle är församlingspedagog med ansvar för ungdomsverksamheten.

Håkan Stråhle, församlingspedagog, tel 0223-298 05.
Se även Öppetider och personal.